Att det skall bli nyval för att polisstaten skall kunna införas, blir alltmer tydligt i ljuset av verkligheten.

Har det verkligen skett ett omfattande arbete för att hantera den möjliga läckan vid Transportstyrelsen?
bt.se
Annonser