Att Donald Trump har använt sig av metoden att tillsätta människor som han vet har begått fel, men som den Djupa Staten vill och kommer att godkänna, på positioner som gör att den Djupa Staten måste eliminera sina egna, det är nu helt uppenbart.

Donald Trump visste från början att han först måste bygga en homogen ”hård kärna” som sedan skall växa ut mer organiskt , vilket nu börjar att bli mer uppenbart. Att Pentagon och CIA – underrättelsetjänstkollektivet utgjorde det stora grundläggande problemet var på ritbordet hela tiden, så behovet av kontroll över de reguljära styrkorna är fundamentalt.

Ledare skapar som bekant ledare.

SÅ vem är det då som dessa herrar måste passa sig så noga för?

Svaret är som alltid den Djupa Staten.

Pragmatic top-down policy or anxious bottom-up babysitting?
zerohedge.com
Annonser