Kan de skuldtillväxtberoende bankerna göra historiskt höga vinster till historisk låga räntenivåer utan att skuldmassan är historiskt hög – ceteris paribus (allt annat lika) ?

Nej givetvis inte, så precis som EU fortfarande vägrar att ta itu med Greklands skenande skuld, likaså tycks inte EU kunna acceptera att man måste skydda små insättare i europeiska banker, vilket är det pris som skall betalas för att bevara denna sociala ordning och EU självt.

Förtroendet för systemet är allt som betyder någonting för dess fortlevnad!

shttps://www.theinstitutionalriskanalyst.com/single-post/2017/07/31/Europes-Banking-Dysfunction-Worsens

theinstitutionalriskanalyst.com
Annonser