En sammanfattning av det senaste dygnet som kan vara bra att dela med sig av.

Att Rex Tillerson och Donald Trumps främsta motståndare finns i amerikanska utrikesdepartementet, Pentagon och inom underrätelsetjänstkollektivet är ingen fråga som behöver utvecklas och ja, Donald Trump vet om detta!

Donald Trump vet dessutom att den Rysk – Kinesiska strategiska planeringshorisonten är mycket djup och han vet dessutom om att både Kreml och Peking är medvetna om både det amerikanska interna, samt det egna problemet med den Djupa Staten!

Så att Tillerson och Trump spelar ”Good Cop / Bad Cop” för att få med den Djupa Staten på vagnen blir alltmer uppenbart.
Att Kina kommer att utlösa finansiella insatser mot dollarvalutan är nu långt mer än sannolikt och väntar bara på det rätta politiska anslaget – vilket alltså kommer nu!

Rex Tillerson:
”Den politik som vi för är dikterad av USA: s president, som valdes av det amerikanska folket. Så vi arbetar på uppdrag av det amerikanska folket som valt denna president att utföra sin utrikespolitik …

Har jag stött på några människor på vägen som inte ville göra det, inte kunde göra det? Ja. Och vi har gett dem tillåtelse att göra något annat.”

Att Ankara har begripit att den Djupa Staten kommer att försöka destabilisera Turkiet med hjälp av bland annat Gulenister som har infiltrerat okända delar av statsförvaltningen, är uppenbart när man verka proaktivt för att motverka operativ instigering.

Kan de skuldtillväxtberoende bankerna göra historiskt höga vinster till historisk låga räntenivåer utan att skuldmassan är historiskt hög – ceteris paribus (allt annat lika) ?

Nej givetvis inte, så precis som EU fortfarande vägrar att ta itu med Greklands skenande skuld, likaså tycks inte EU kunna acceptera att man måste skydda små insättare i europeiska banker, vilket är det pris som skall betalas för att bevara denna sociala ordning och EU självt.

Förtroendet för systemet är allt som betyder någonting för dess fortlevnad!

Som tur är så är Sverige inte med i denna typ av manipulationer, vi har ju
i Sverige faktiskt centraliserat både Kriminalvården och Trafikverket till Norrköping, just för den sakens skull!

Vad hade då det med saken att göra utöver det korruptiva inslaget?

Som farmor lite torrt och elakt så ofta påpekade – ” vädret har blivit såååå mycket sämre sedan det centraliserades till Norrköping

Annonser