Om vi lägger ihop att Kelly och Mattis inte har fått lämna USA samtidigt, med att Tillerson uttrycker att han tror att militären stödjer förbättrade relationer med Ryssland, så får vi en ekvation som beskriver att presidenten och utrikesministern nu inte kan driva en utrikespolitik som till fullo backas upp av egna reguljära militära enheter och att det finns en okänd ytterligare faktor i ekvationen – den Djupa Staten.

Detta är alltså ett sätt att få människor att tänka efter och börja bryta sin egen formatering.

Nu kommer utrensningen uppenbarligen att börja!

”Den politik som vi för är dikterad av USA: s president, som valdes av det amerikanska folket. Så vi arbetar på uppdrag av det amerikanska folket som valt denna president att utföra sin utrikespolitik …

Har jag stött på några människor på vägen som inte ville göra det, inte kunde göra det? Ja. Och vi har gett dem tillåtelse att göra något annat.”

The US secretary of state confirms that he and President Trump will continue working to improve relations with Russia despite new sanctions
theduran.com|Av Ricky Twisdale
Annonser