Nu är det alltså helt uppenbart för allmänheten att se att den Djupa Staten är det stora problemet för den ”officiella” Statsledningen.

Att en utrensning nu står för dörren för att återta kontrollen över
de avgörande delarna av statsapparaten för befolkningens räkning så att en funktionsmässig omstrukturering kan genomföras, är oundvikligt om inte de nationella inbördeskonflikterna helt skall rasera landet.

Brytningen med Europa ser ut att ha lyckats.

Trump’s tied hands signed the infamous bill to kill Russia-US relations once and for all.
theduran.com|Av Adam Garrie
Annonser