Ditt liv så här långt, har dikterats av vem du trodde att du var. Ändra vad du tror att du är och du kommer att ändra vad du uppfattar och vad som utgör erfarenhet. Tillsammans kommer vi att förändra det vi alla uppfattar och erfar. Det finns ingen väg ut ur var vi är om det inte finns en omvandling av vår egen självkänsla, från den självidentitet som sätter oss där vi är.

Känslomässig självförståelse är därför nyckeln till allt. Du är din egen del av Allt som är, Allvetande, All Möjlighet. Men din uppmärksamhet är för närvarande inriktad på ett litet område som utgörs av dina intryck och ditt fokus ges därför namn och märkningar som Kal och Ada, höger och vänster, rika och fattiga. Du måste våga vandra i det okända mörkret av dig själv för att kunna finna ljuset.

När du tankemässigt öppnar dörren till din till emotionella intelligens – medfödda intelligens – förmåga till känslor, universell intelligens – så minskar den formaterade ”opposition” som vi kallar för kognitiv dissonans och känslorna och hjärnan talar mer som en enhet. Du helar ditt lidande.

Olika områden i hjärnan blir processuellt aktiverade när impulser av information erhålls som avser en specifik roll i avkodningen och de förmedlar sedan information den processuella bearbetningen vidare till det holografiska (sammanvägda) medvetandet. Information kan komma både från de emotionellt betingande grunderna, alltså det statiska medvetande (som vissa kallar självet), eller så kan det kan komma direkt som yttre intryck från den socialt arkitektioniska strukturen och de ändlösa programmen såsom utbildning, vetenskap, medicin, media, politik etc.

Hjärnan i sig själv är inte källan till någonting. Den utgör den processuella ledningen samt minnesbankarna, det biologiska datasystemet, som svarar på – bearbetar – informationsstimuli och gör dessa medvetet medvetna – i bästa fall – baserat på grundläggande, termer av fem sinnesintryck, vilket alltså skapar beteende.

Detta är därför idag en gåva med känslomässig intelligens – EQ. Den emotionella intelligensen ser allt från en position utanför illusionen av samhället. Den är i den här världen, men är nu inte naturligt element av den. Som ett resultat, blir människor med emotionell intelligens allt mindre ansedda som galna och omöjliga att förstå eller begripa sig på. Det allmänna medvetna medvetandet växer.

Det etablerade kända fruktar det okända. Vad många som har försökt att upplysa om genom historien, gängade in för någonting i sin insikt kanske alltid har funnits där, men detta kan endast nås genom att människor öppnar sinnet och det avgörande, grunderna för hur deras egna känslor har skapats och betingas.

Det var mycket länge sedan det uttrycktes: ”det gudomliga ljuset finns alltid inuti människan, presenterar sig för sinnena och förståelsen, men människan förkastar det” och ”heroisk kärlek tillhör de överlägsna naturer som kallas galna, inte för att de inte vet vad de gör, utan för att de förstår mer ”.

Det har gått en mycket lång tid sedan människan först hade den insikt som kommer av att gå bortom tid och rum och såg genom den officiella beskrivna versionen av verkligheten.

Vi måste alltid frigöra oss så mycket vi kan från det förflutna, för att kunna gå varandra vidare till mötes framåt vidare in i framtiden. Vi kan bara upplysa oss själva för att upplysa andra till vidare upplysning

Det hela börjar inom kort.

20525541_10211978826200815_4553623951184111297_n.jpg

Annonser