Att den ryska staten vidgår detta kan inte tolkas som annat än att man förstår att Blockchain valutorna är vad de är och att banksystemet måste exproprieras vid ett haveri.

Russia’s biggest banks are embracing blockchain technology making transactions safer and faster.
theduran.com|Av Anna Lutskova De Bacci
Annonser