Tjaaeee, att låta Israel få kontroll över de strategiska naturresursflödena som transporteras genom Suezkanalen, är nog inte exakt vad Kreml, Peking och Kairo har föresatt sig, men det kan ju för all del vara en idé som har planterats i Knesset, för att skapa väl avvägda moment för det vidare spelet, där AIPACS inflytande över den amerikanska statsförvaltningen utgör en parameter som måste bearbetas parallellt – vilket alltså sker inte minst genom att Nethanyahus politiska trovärdighet pressas av den egna statsmakten.

In the short term, such a wall will starve Gaza, in the long term it helps place Israel in a strong position to invade and occupy Sinai once again, leaving Egypt…
theduran.com|Av Adam Garrie
Annonser