Visserligen så förstår Oliver Stone att underrättelsetjänstkollektivet till en eller annan omfattning vilseleder samhällen genom sina underrättelser för att gynna enskilda vinstmaximeringsintressen,…..men, han tycks ändå inte kunna se vilka bakomliggande intressen som styr underrättelsetjänstkollektivet, alltså vilka det är som bygger sin kraft att bryta motstånd på kontroll över strategiska naturresursflöden, betalningsinfrastruktur och betalningsmedel uppbackat av länders våldspotential.

Så om problemet skall kunna åtgärdas så måste fundamentet rivas. Handelskrig mot Kina, Europa och Ryssland kom inte till av en slump.

Det vet Kreml.

US film director Oliver Stone has written a scathing Facebook post over Washington’s passage of the Russia sanctions bill. He suggested that US intelligence agencies…
rt.com
Annonser