På tal om i vilken riktning som utvecklingen rör sig!

Att se ISIS som en strategisk tillgång kan ju uppenbarligen föra med sig en del komplikationer utöver de religiösa vanföreställningarna…

Så på tal om Irans ställningstagande i förhållande till Libanon och Syrien…

Knack Knack…

The Iranian president says Zionism and terrorism are two major threats to the Middle East.
presstv.com
Annonser