Ja, det lär komma mer av den här varan oaktat vad som har förevarit på platsen.

Syria has confirmed that it shot down an Israeli plane suspected of helping ISIS which had been flying over Syrian territory, tasked with bombing innocent civilians. Just…
awdnews.com
Annonser