Eftersom allt är ett och filosofisk materialism är vad det är så är alltid utvecklingen till delar given, vilket ger att människor med vidare perspektiv på tillvaron ofta kan uppfattas som en smula klärvoajanta.

Här ett exempel på någon som tycks ha haft en hel del insikter:

Annonser