I tusentals år har kungar, religiösa ledare och regeringar, stora och små, anställt psykologiska propagandaoperationer mot sitt eget folk. Detta är en given betingelse och endast en hjärndöd, hopplöst naiv eller ideologiskt förblindad kan inte se detta som ett faktum. Tyvärr är de tre kognitiva arméernas led fyllda med nya rekryter eftersom rädsla som tema infiltreras djupare än någonsin i det kollektiva medvetandet.

När vi börjar känna igen att vi har blivit duperade och våra alternativ snabbt släcks ut, kommer vi – om vi inte utvecklar oss – att börja bekämpa varandra ​​istället för att koordinera oss för att bekämpa vår verkliga fiende. Detta självstyrda bedrägeri tjänar också till att ge oss en praktisk anledning till att undvika att se in i oss själva för vår egen skyldighet. Det distraherande opinionsbildningsmässiga kriget är ofta ”Det är dem, inte jag, som är problemet.” För oss som ändå försöker vara mer neutrala observatörer är hoppet (avsikten) att tillräckligt kaos och civil oro skapas under denna omvälvning – ett tillräckligt lidande för visdom – som staten kollapser under för att ändå upprätthålla tillräcklig social ordning, så att vi kan hålla våra egna händer rena från att bli likadana, så att någonting bättre kan påbörjas.

Världsekonomin är i allt väsentligt baserad på förtroende och övertygelse om att bitar av papper (eller digitala noteringar i datorer) har någon form av verkligt inneboende värde i förhållande till varandra och i förhållande till de fysiska realiteterna i världen. I sanning, en pappersnotering är värdelös om folk inte känner igen och godkänner dess symboliska värde eller tror att förhållandet mellan dess värde och värdet av verkliga objekt (t.ex. råvaror) har förvrängt eller förstörts.

Naturligtvis kräver en morot en liknande mängd jord, vatten, solljus och omsorg för att växa i Kalifornien som det gör i Kina eller Småland eller någon annanstans, men i vårt vansinniga finansiella systemet är det relativa värdet av samma morot väldigt olika på olika platser. Dessutom, om morötter handlas nästan på alla börser runt om i världen, hamnar värdet av morötter ytterligare längre bort igen från sitt ursprungliga värde som ett livsmedel som kräver en begränsad mängd resurser för att producera.

Ickeproduktiva – belastande – kostnader är idag vad som verkar ledande för den moderna ekonomierna.

Hur mycket finansiell belastning skall en ekonomi egentligen ha och varför, samt vem skall tillåtas ta nyttan av denna finansiella belastning och på vilka grunder?

De flesta människor tjänar pengar idag utan att bidra med något av värde. Naturligtvis, vår värld är i spillror även om vi inte har upptäckt detta ännu i så stor utsträckning, trots att de högsta lönerna betalas till de som tillför minst värde till samhället.

De flesta människor har ingen förståelse för ekonomiska frågor och ännu mindre förståelse för hur statistiken kan användas för att ändra en datauppsättning för att göra så att uppgifterna säger vad du vill att de skall säga, snarare än att tolka den utan förutfattade meningar. Som ett resultat av ständig manipulation, har både regeringar och företag lyckas övertyga sig själva och allmänheten i stort om att allt är ok, eller inom kort kommer att vara ok.

Det kommer det inte alls att vara, inte en chans.

Så, kort sagt, trots att världsekonomin går verkligen från dåligt till sämre, vi kommer inte att få höra sanningen om verkligheten förrän dess att saker och ting är så illa ställda att inte ens ett statistiskt geni kan dölja det. Även om förtroendet inte kan upprätthållas, kommer alltså spelet att fortsätta som det gör här i Sverige, med den genomsnittliga mannen på gatan ”lyckligt” ovetande om att allt bara är opinionsbildande knep som förhindrar ett totalt ekonomisk jordskred.Till dess att lidandet måste komma.

20620872_10212004119353128_429172494357347683_n.jpg

Annonser