…med andra ord är vi rökta så länge den Djupa Staten är den dominerande maktfaktorn i Sverige. Reser vi oss inte som individer så kan inte samhället utvecklas och vi kommer att få uppleva lidande i en sådan omfattning att vi förtjänar den visdom som kommer.

Annonser