Vi kan inte nog starkt uttrycka vår förvåning över att Turkiet är beredvilligt till att vidta mått och steg för att manifestera sitt ställningstagande till en given utvecklingsriktning.

Turkey has decided to put its economic future above…
theduran.com|Av Adam Garrie
Annonser