2016 08 08

Tjaaaeeee, vi har ju tjatat oss runt landet på olika föreläsningar i många år nu angående detta tema, det som våra svenska politiker gör allt för att försöka dölja, men nu knackar verkligheten på dörren.

Att ha en bolånedriven ekonomisk tillväxt för likviditetsförsörjningen av realekonomin är väl inte så där överhövan listigt och med avseende på att Sverige i relativa termer har jordens mest privatskuldsatta befolkning, så kan man ju inte direkt dra slutsatsen att det svenska folkets medvetna medvetenhet sträcker sig så mycket längre än till att vara kroppsöppningsorienterade, vilket naturligtvis med tiden kommer att ta sin tribut i form av socialpsykologiskt lidande, givetvis.

Kanada är en annan yta på jorden där man uppenbarligen delar detta intresse för intellektuell minimalism och återhållsamhet gällande gällande utvecklingen av det själsliga mänskliga gåvorna och där man därför också nu kommer att tvingas till att begrunda andra saken än ishockeyresultat och att pöka ett mongo.

Vad detta rent praktiskt kommer att innebära, när husmarknaden havererar i Alberta och derivaten löser ut i Deutsche Banks balanser, det har vi tjatat om så många gånger att det faktiskt räcker nu, det kommer som en överraskning för de som fortfarande inte har begripit hur det hela ser ut och fungerar.

https://betterdwelling.com/…/chinese-media-now-warning-can…/

Annonser