Skall vi gissa att historiens vingslag med den japanska Svarta Draken, finansminister Takahashi och premiärminister Inukai snart kommer på tapeten.

Tsuyoshi Inukai (犬養毅, Inukai Tsuyoshi), född 20 april 1855, död 15 maj 1932 (mördad), var en japansk politiker; Japans premiärminister 1931-1932.
Inukai var redaktör för Hochi Shimbun i Tokyo fram till 1890, undervisningsminister 1898 och kommunikationsminister 1924-25. Han var en av Seiyukaiparitets ledare och blev statsminister i december 1931, men mördades under ett kuppförsök av militaristfanatiker (Svarta Draken – IG Farbens japanska del) som ville ge eftertryck åt kravet på en militantare politik mot Kina,[1] och hans död betecknade slutet för demokratin i landet tills efter andra världskriget.

Takahashi Korekiyo (japanska: 高橋 是清?),[a] född 27 juli 1854 i Tokyo, död 26 februari 1936 (mördad), var en japansk vicomte, politiker och finansman.

Takahashi vistades under uppväxtåren för studier en kort tid (1867-68) i Förenta staterna, anställdes 1881 i jordbruks- och handelsministeriet. För förhandlingar i finansfrågor sändes han 1904-06 ett par gånger till Storbritannien och Förenta staterna. 1911 blev han chef för Japans centralbank. Takahashi var 1918-21 finansminister i Hara Takashis ministär och blev, sedan Hara 4 november 1921 mördats, dennes efterträdare som premiärminister. Som sådan fullföljde han Haras tillmötesgående politik mot övriga i Washingtonkonferensen deltagande makter. Oenighet inom kabinettet föranledde juni 1922 Takahashis avgång. Han ingick 1924 som jordbruks- och handelsminister i Kato Takaakis ministär.

Som finansminister i Okadas ministär (1934—36) blev Takahashi ett av offren för militärrevolten i februari 1936.

Takahashi skötte finansieringen av det ryska revolutionsförsök som ledde till Rysk – Japanska kriget 1905.

Chinese Foreign Minister Wang Yi met his Japanese counterpart, Taro Kono, and said that Japan seems to be “forced to fulfill a mission that the US had given” to…
rt.com
Annonser