På tal om NYT och dess verksamhet som ägardirektivstyrt opinionsbildningsorgan, så kommer då med all säkerhet nästa spik i kistan för den amerikanska Djupa Staten.

Annonser