Delningen mellan den politiskt valda ledningen i USA och den Djupa Staten med sin enskilda intressen har aldrig varit mer tydlig.

De som inte ser detta nu får faktiskt ta och kamma till sig ordentligt!

Secretary of state says US wants to work with Russia | Eurasia Diary
eurasiadiary.com