Problemet för Israel är att landet är beroende av yttre konflikter för sin inre sammanhållning, så även om intentionen är god bakom dessa förhandlingar och Jordaniens kung har visat sitt stöd för Palestina så kommer den falang inom den Djupa Staten i Israel som är medvetna om detta att med alla medel fortsätta att se ISIS eller liknande strukturer som strategiska tillgångar.

Destabilisering av Israel kan bara undvikas genom att förhandlingsvägen överenskomma lösningar, men det kräver att den Israeliska befolkningen blir tillräckligt medvetet medveten för att kräva sin rätt till fred på lika villkor utifrån att människan bara kan existera som individ.

Nethanyahu tänker alltså inte bli åtalad för några korruptionsbrott.

Israel, Russia and the United States held several rounds of secret talks to discuss the ceasefire in southern Syria and creation of de-escalation zones on the country’s…
sputniknews.com
Annonser