Med avseende på hur den Djupa Staten nu har ökat intensiteten i skräckpropagandan gällande krig, med antingen Venezuela, Iran eller då alltså Nordkorea, så kan vi inte helt värja oss från intrycket av en stigande desperation, så vi undrar om det inte möjligen även kan vara också på så vis, att det just därför faktiskt står en väldigt omvälvande opinionsbildningsinsats för dörren nu – en slags nyhet som sätter människors känslogrundande värderingar ifråga? En insats som kommer att spräcka det allmänna förtroendet för detta system vidare i grunden? En insats som kommer att motverka den Djupa Statens intressen något enormt?

Det är bara utvecklingen av det allmänna förtroendet i USA för Donald Trump och utvecklingen av det allmänna misstroendet mot den Djupa Staten internationellt, som nu avgör utvecklingen gällande USA. Allt avgörs nu av opinionen, eftersom krig är den misslyckade politikens förlängning med andra medel, i detta fall den för människor evigt misslyckade politik som den Djupa Staten bedriver. Lyckas Donald Trump motverka den Djupa Staten så blir det allt mer fred och allt mindre krig, om inte så blir det mer krig en tid till och då företrädesvis i USA

Men mer än gissningsvis, så räcker den strategiska reflexiva bedömningsförmågan i den nu Djupa Statenmotverkande administrationen längre än så, inte minst med avseende på att den faktiskt har nått redan så långt som den nu har nått med sin exponering av den Djupa Staten.

20664746_10212034199825121_6533116797582689388_n.jpg

Annonser