En viktig opinionsbildningsmässig poäng att göra nu hos den amerikanska allmänheten, är att större reguljära konflikter av idag kommer att äga rum – ta sin tribut – även på amerikansk mark och i amerikanskt luftrum.

The plane equipped with monitoring cameras flew over the Pentagon, the CIA, the White House, the US Congress and a number of other government facilities
tass.com
Annonser