Rockefellerentusiasm är ingen stor gren i Kreml, men oaktat detta så är det ändå värt att notera att det faktiskt kan vara på så vis att man nu har beslutat sig för att markera detta ställningstagande mer handfast i ljuset av verkligheten.

Med detta sagt att uppgifterna som beskrivning av verkligheten kan variera i kvalité.

Putin Bans Bill Gates From Russia Following Removal Of Microsoft
alternativenewsnetwork.net|Av Vinit Kumar
Annonser