Vi antar att den av Kuwait nyss signalerade ”Schismfriheten” och de av Jordaniens kung påtalade ”palestinasympatierna”, inte helt saknar del i dettas utveckling i tiden.

BEIRUT, LEBANON (12:50 A.M.) – The Free Syrian Army (FSA) has suffered a major defeat today as their forces retreated from several points along the Jordani
almasdarnews.com
Annonser