I analytikern Sarah Abeds tredelade analys för MintPress News började Abed med att granska dagens kurdiska / israeliska allians som båda parter har försökt att hålla gömd i syfte att undvika att dra allmänhetens uppmärksamhet till deras Ultimata plan, liksom USA: s användning av kurdiska fraktioner i destabiliserande syfte i Mellanöstern.

Kurderna har delvis engagerat sig i sådana relationer på grund av inre uppdelningar och missförhållanden, vilket också har gjort det svårt att uppfylla sitt mål att skapa ett helt autonomt Kurdistan som sträcker sig över de fyra länder som det för närvarande upptar.

Det är viktigt att upprepa att denna tredelade analys inte är avsedd att förstås som en svepande generalisering av den kurdiska etniciteten som helhet. De punkter som behandlas är specifikt hänvisade till de korrupta fraktionerna. Väst har effektivt utnyttjat kurdernas inre indelningar och har använt vissa fraktioner för att uppfylla ett imperialistiskt mål att dela och försvaga hela Mellanöstern. Det kurdiska folket är olika, och de senaste åren har aspekter av deras kultur och tull diskuterats i vanliga medier. Men beteendet hos några av deras mer korrupta fraktioner måste tas upp.

The Kurds, embraced by much of the West as freedom fighters, have committed a range of human rights abuses, mainly targeting non-Muslims.
mintpressnews.com|Av Sarah Abed
Annonser