2016 08 09

Antingen drivs världen av ett gäng icke-valda idioter, eller … ja, det är väl ungefär det.

Men världen idag står på randen till en omvälvande förändring. Den kommer inte nödvändigtvis enbart vara en positiv händelse, utan snarare en av ett ekonomiskt så fruktansvärt slag att den inte har upplevts tidigare i modern tid

Det kommer att bli de ovillkorliga konsekvenserna av en konspiration, ledd av människor som har låtit sina storhetsvansinniga planer för världsherravälde att metastasera in i samhällen till en nu växande orkan av hot mot frihet och rättvisa för mänskligheten över hela världen. Det institutionella medel som ger dessa människor en plattform och möjlighet att utöva sådan makt och inflytande är inte på något sätt resultatet av deras egen energi, utan snarare, den illasinnade energin i deras förfäders insatser för att skapa kriminella kluster, truster och illegala kryphål, som har medfört att materiell rikedom koncentreras vilket nu återspeglas som brister i systemet och den sönderfallande naturen av det västerländska samhället och det kreditbaserade valutafinansiella systemet.

För en egenskap som ledare – upplysning till vidare ledning och upplysning, alltså i därför ett rättvist och för detta reglerat samhälle, skulle deras värdegrundande begrepp vara föraktade, upphävas, bli kastrerade och erkända som önskningar från onda clowner. Vi måste, som samhälle, veta vilka våra fiender är som utgör grunderna för denna strukturella moraliska deformation.

Tyvärr förefaller fortfarande de allra flesta av oss aldrig kunna motstå den naturlagsstridiga rekonditioneringen av våra egna barn, eftersom vi är så djupt kognitivt formaterade själva (”kulturellt utvecklade” låter ju bara så mycket trevligare, eller tycker du inte det?)Eftersom de kommer att vara som vi själva är. När allt kommer omkring, varför motstå något som bara är, och som alltid har varit så, så långt vi är berörda? Med tanke på hur kort livslängden för en människa är jämfört med livslängden för samhället och dess alltid utbytbara skyddslingar, vem kan klandra oss för att inte se kroppen med avseende på den täckande klädseln.

Men nu ”råkar” det bara vara så att dessa kläder sydda i tyg spunna av illusionens väv, som belysta av verklighetens ljus allt mindre kan dölja utseendet på den deformerade samhällskropp, som vi alla någon gång har trott representerade någonting som i alla fall inte enbart var av ondo, ur ett allmänt gemensamt perspektiv. Men tiderna förändrar, för upplysning är ljus är rörelse som är tid, vilket förändrar vårt allmänna medvetande.

Ett av de mer illustrativa fenomenen idag som tydligt pekar på mänsklighetens allt snabbare förändrade medvetande, är det perspektiv som beskriver regelrätt ondska av folkmordsnatur, ideologin för supremacism – Zionismen. Det finns ingen återvändo till någons tidigare, noggrant programmerade vanföreställningar baserade på falska sagor och legender om de ”stackars försvarslösa judarna”, som Gud själv ”förmodligen” kallade ”sitt utvalda folk” – i böcker skrivna av människor – bara en sådan sak, år 2016? Uppenbarligen den enda indelade grupp av människor som aldrig varit ansvariga för konsekvenserna av sina egna handlingar, likt alla andra som individer. Trots att det ovillkorligen bara finns människor och beteenden, som individer.

Världen faller sönder runt omkring oss i en allt snabbare takt. Detta nu inte bara finansiellt ekonomiskt. Vi har själva medverkat till den iscensatta nedläggningen av världen som vi känner den, genom att stödja en grupp missledande, oansvariga maktprofitörer, som alltid bara har delat ut ”makt” i lagom portioner till olika positioner för att kunna fortsätta att öka sitt berikande av sig själva.

Varför är då dessa människor så dåliga? Varför hänvisar jag ofta till dessa bankintressen som ”den mörka sidan?” Är detta helt enkelt grundat på det faktum att de drivs enbart av ett maktbegär? De saknar tillräcklig egen individuell emotionell självförståelse – medveten medvetenhet eftersom de styrs av sina egon som föds av sin vilja till separation, de vägrar att se att de redan är ensamma som individer

– Medan lust, lättja och girighet faktiskt på egots goda grunder utgör grundläggande bibliska synder, så saknar faktiskt många människor, på grund av det rådande kognitivt formaterande klimatet, numera moralisk vilja och uthållighet nog för att inte falla offer för olika frestelser i det moderna samhälle om göds av dem själva. Även om underlåtenhet att motstå frestelser från de grundläggande synderna är tecken på minskad moralisk karaktär, så är detta i sig inte enbart ett fördömande – från min sida.

Nej, det är även på grund av människors brist på förmåga att vilja till att verkligen försöka se en sammanhållen vision inkluderande sig själva, det är effekten av långvarig kognitiv emotionell formatering. Att låta skogen gömma sig för träden.

Maktens paladiner har försökt att installera sig själva som någonting som skall kompensera för deras egen självupplevda brist i fråga om vad de uppenbarligen känner inför betraktelsen av sig själva, en känsla grundad på emotionell etablering – självförståelse. De är små människor – i sina egna ögon – i för stora kostymer – egon, de är en armé av trollkarlar från Oz, fångar i illusionen av sig själva och viljan till separation.

13962732_10208583998772251_4462020443082222638_n.jpg

Annonser