Av en eller annan anledning så tycks mannen med det passande namnet McFaul, vara mycket mycket missnöjd med denna åtgärd…

Att utrikesdepartementen inom den Djupa Staten koordineras från CFR ( Council of Foreign Relations ) är något som man nu skall hålla i minnet gällande eventuellt kommande asymmetriska motåtgärder.

Vilka intressen som McFaul sympatiserar med och verkar för, behöver inte utvecklas.

Serien av försvunna Tweets avslöjar dock en viktig oavsiktlig bekännelse. McFaul har uppgett att bristen på extra diplomater i Ryssland kommer att fördröja Amerikas förmåga att ta reda på vad Rysslands militära, utrikespolitiska och biologiska krigsfärdigheter är. Dessa uttalanden tycks innebära att amerikanska diplomater i Ryssland är spioner, en position som är oförenlig med diplomati.

Annonser