Splittringen av ZIONATO och EU blir alltmer tydlig.

Turkey is defying history with its warm relationship with Moscow.
theduran.com|Av Adam Garrie
Annonser