Den ”hemska Russiagate” är nu för alltid demolerad ur trovärdighetsperspektivet, så mycket står nu helt klart och det är bara en fråga om tid innan effekterna av detta tränger igenom till allmän förståelse.

Former NSA experts say it wasn’t a hack at all, but a leak—an inside job by someone with access to the DNC’s system.
thenation.com
Annonser