Tänka sig att denna debatt tycks vara viktig att avvärja…

Friskrivningsambitionerna och förklaringsviljan är i högsta grad påtaglig. Trist bara för Margot att det råkar vara just USA, Australien och Kanada som är gamla kronkolonier för de ostindiska kompanierna och numera är medlemmar i Six (five) Eyes, det ser väl ändå ut som LITE VÄL slumpartat?

Den svenska turismen i Nordkorea, är den väldigt stor, för det måste väl vara den grundläggande anledningen till närvaron med avseende på vad som uttrycks vara uppgiften som vi bistår andra med?

Margot Wallström på sin Facebooksidaden 10 augusti kl. 17:27 ·

Mångas ögon riktas nu mot utvecklingen i Nordkorea. Vi är fast övertygade om att dialog är bästa lösningen. Regeringen följer utvecklingen noga, och deltar aktivt i säkerhetsrådets arbete. En ljusglimt är nyheten att den kanadensiska pastorn Lim har frisläppts efter att ha varit fängslad i Nordkorea.

Sverige är skyddsmakt för Kanada i Nordkorea och har på uppdrag av kanadensiska myndigheter och som konsulärt ombud för Kanada aktivt arbetat med pastor Lims fall under en längre tid. Sverige är också skyddsmakt för USA och Australien i Nordkorea. Uppdraget innebär att vi ger medborgare från dessa länder humanitärt och konsulärt stöd vid behov. Lim är nu på väg hem till Kanada för vård och jag hoppas att han snart får möjlighet att återförenas med sin familj.

Vår ambassad i Nordkorea har en lång närvaro och unik plattform i landet vilket är viktigt för deras arbete, Sverige genomför också humanitära insatser. Närvaron i Nordkorea möjliggör för oss att kunna föra dialog och ta kontakter. Vi tar denna roll på största allvar.

Sverige deltar även i de neutrala staternas övervakningskommission (NNSC) som har som uppdrag att övervaka vapenstilleståndsavtalet från 1953.

20708320_10212053795434999_3229448660890952337_n

Annonser