Mike Armstrong är ju som allt fler har förstått antingen en charlatan eller direkt korkad, men oaktat detta så är det ändå lite värt att notera detta med beteende avseende Australien, den gamla kronkolonin, som dessutom är med i Five (Six) Eyes och som ytterligare dessutom inte har någon ambassad i Nordkorea….

Behind the Curtain, there seems to be no government going completely nuts more so than Australia. They are doubling taxes on all foreigners who own
armstrongeconomics.com
Annonser