Så här blir det när krig och terrorism inte längre existerar på en plats. Då återvänder människor.

Tänk nu att en upplyst och medveten befolkning förstår att krig handlar om att få kontroll över strategiska naturresursflöden, och terrorism används som politisk opinionsbildning för att uppnå destabilisering och krig.

Tänk om den upplysta och medvetna befolkningen dessutom förstår att dagens krig är 80% opinionsbildning, så förstår de även hur viktigt det är för bakomliggande intressen att kontrollera opinionen (även kallat ”verka utan att synas”), genom att äga media, korrumpera makthavare och finansiera extremistgrupper som skapar konflikthärdar. Eller ”moderata rebeller” som opinionsbildare även brukar kalla dessa.

Och till sist, tänk om den upplysta och medvetna befolkningen förstår att inga politiska partier informerar om detta, utan de tycker mest ”att det är hemskt” att krig och terrorism existerar och folk flyr i hundratusentals.

Den ena politiska sidan titulerar sig som en humanitär stormakt och står med öppna famnen, samtidigt som den säljer vapen som hamnar i dessa konflikthärdar. Vi har ju en statsminister som flögs ner till Saudiarabien och sålde vapen tillsammans med familjen vars motto är att verka utan att synas.

Den andra sidan vill stänga gränserna, erbjuda hjälp på plats, men absolut inte prata om ovanstående orsakssamband. Det är bara symptomen som ska debatteras, vilket är förståeligt, för vad är egentligen SD utan invandringsfrågan?

Hade en upplyst och medveten befolkning förstått detta, då skulle nog krig och terrorism inte existera, och folk skulle inte behöva återvända till sina sönderbombade hem, de skulle kunna bo kvar där utan att maktlystna människor får oupplysta och omedvetna människor att direkt eller indirekt vara en del av dessa galenskaper. /A.S

598f06d4dda4c8692f8b4567

Yes, Syrian refugees can return to Aleppo… and do so in their 100,000s
Aleppo, a city retaken by Damascus from rebels in December last year, has become a major destination for displaced Syrian returning home in 2017 as numbers of returnees to Syria spills over 600,000, according to the UN. (rt.com)

Annonser