Och precis som vanligt är det ett numera känt mönster som modus operandi för den reflexiva kontrollstrategin!

Anthony Weiners laptop finns med andra ord säkerhetskopierad på annat håll, men har givits till McCabe med ”myndighetens förtroende,” något som inte sällan på senare tid alltså har visat sig överträffas av kontroll i verkligheten – eftersom det rent faktiskt är det informationsmässiga innehållet som är det avgörande.

När sedan vederbörande har exponerat ytterligare kamaraderier och korruption som kan beläggas bortom möjlig räddning av den korrupta delen av strukturen, så kommer den mest lämplige att erbjudas strafflindring mot vidare exponering av moraliska tvivelaktigheter inom berörd struktur.

Att numera se de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna ränna som skållade råttor för att rädda vad de tror räddas kan opinionsbildningsmässigt i ljuset av verkligheten, börjar bli långt bortom patetiskt.

”A key question of the internal investigation is whether McCabe or anyone else at the FBI wanted to avoid taking action on the laptop findings until after the Nov. 8 election.”
zerohedge.com
Annonser