Detta kommer säkert att bli väldigt bra i Sverige och jag ser fram emot att Expo får förklara sin roll till betydligt mer än vad som är allmänt känt.

msn.com
The ”Unmasking Antifa Act of 2018,” legislation introduced in the House,…
Annonser