Ja enskild egennytta som drivkraft är ju vad det är och i militära sammanhang tenderar den ju att bli allt mindre framgångsrikt med tiden, som militär strategi….

Annonser