”Liten ordlista för att förstå vad Margot och andra politiker säger egentligen.

Hot mot demokratin = växande medvetande hos folket.

Desinformation = Information

Rörelser som förespråkar den egna nationens överhöghet = Vanliga skattebetalare som är less på skattefinansierad imigrationrörelser.

Hat och hot mot journalister = När folk gör jobbet som inte journalister gör, tänker själva och ifrågasätter makten.

Fred = Krig

Jämlikhet = Särbehandling av minoriteter.

Tillväxt = Skyddandet av bankerna. Mer pengar i ut i samhället via skulder.

Demokratioffensiv = Inskränkningar av yttrandefriheten och trakasserier av dissidenter.”//Hans K.

86DE7553-827B-4817-9151-658965E4C83B