Elektroniskt Begränsad

Totalt oväntat….

Alltså någon tycks ha använt någon form av elektronisk utrustning för att påverka och kontrollera jagarens manöverbarhet, vi kunde ju aldrig ha gissat på det.

Och bulben ställde visst till det under vattenlinjen också, så avslutar vi den diskussionen samtidigt.

A US warship struck by a Philippines container ship in Japanese waters failed to respond to warning signals or take action before the collision took place, according to…
rt.com

Fängslande Verklighet

Många människor upplever nu att de mår allt sämre, de upplever att de blir allt mer stressade utan att de själva riktigt kan peka på vad detta kan bero på. Ja naturligtvis, utöver annat än vad de själva gör för några upplevt medvetna val, som att fira en stressande semester eller så. Samhället balanserar nu verkligen på kanten till den själsliga svarta avgrunden, precis som alltid genom människans historia före stora socialkulturella omvälvningar när värderingsgrunderna bryts sönder och faller samman..

Men man kan också därför beskriva det inre livet, eller nu snarare bristen på inre liv, som människor upplever, som vad som därför också blir alltmer gemensamt för den genomsnittliga människan i samhället av idag.

Många som förstår detta tycker dock att det är allt svårare att uppbåda något medlidande för denna själsliga ofärds framväxt, och visst, jag kan se varför, även om jag inte sympatiserar med detta synsätt. När det ges stora möjligheter – enkla val, så leder den intellektuella lättjan människor till att alltid sjunka till det värsta mänskligheten har att erbjuda, vanligen således uttryckt i enfaldiga försök att bekräfta sig själva genom yttre betingelser. Men det är upplysning till ökat samförstånd som leder samfunktioner framåt, inte avvisning, exkludering och det kalla föraktet.

Men låt oss förbise den sjuka känslan i magen som kommer när man tänker på detta och istället verkligen fundera på vad många människors existens är. Vad innebär och består en människas vardag av?

I de flesta fall som jag observerat eller känner till något om, så lever människor i vad de anser vara livspusslet. Människor vaknar upp på morgonen fyllda med ytliga frågor av karaktären personlig vinning, intrigerande kring olika sätt på vilka människan kan höja sin personliga upplevda upphöjning bland andra människor runt omkring. Sedan reser människor till arbetsplatsen, oftast ett jobb människor gör för ersättningen, för att samla tillräckligt med rikedomar (rester från den reala maktens tillgodoseende av sina egna preferenser) för att köpa alla de ”saker” som människor har för sig – upplever – att alla andra vill ha. Vi gör allt för att imponera på människor som vi inte tycker om.

I processen, pantsätter människor sina barn till formaterande skolor som syftar till att forma barnens själar och människor blir fjärmade från sina partners och börjar att glömma varför de någonsin blev par i första hand en gång om det ens var av andra skäl än krasst ekonomiska. Människor återvänder sedan hem fysiskt och känslomässigt dränerade, med ett växande undermedvetande om att ha gjort ingenting av värde med sin tid, bara för att finna sig själv sittande apatiskt framför sin TV under ett par timmar för att bombarderas med intellektuellt cancerskapande marknadsföring, propaganda och knappt prata med den familj som många själva uttrycker sig jobba så hårt för. Om de inte rent av lever ensamma för att försöka förverkliga sig själva fullt ut genom yttre betingelser.

Tänk på det. Tänk på det kolsvarta känslolösa tomrum som människors själsliga liv har blivit. Tänk på alla dessa övergivna drömmar, alla missade möjligheter till verklighetsanknuten erfarenhet och all glädje, men framför allt, alla utvecklande stunder av reflektion och självbetraktelse som missades för att människor var ”för upptagna” med att försöka förhöja sig själva inom leden av det alltmera känslolösa kollektivet.

Nu, för ett skrämmande ögonblick, föreställ dig att det här är ditt liv.

Inga känslor som människa och individ. Ingen förståelse för de bakomliggande händelser som påverkar din omgivning eller de högt placerade personer som avgör din framtid. Inga tankar utanför den vanliga tilldelade rutan. Inget erkännande av möjliga socialpsykologiska alternativa sätt att leva eller hur man ska bryta sig loss, bryta detta mönster av tankar skapade av känslogrundande värderingar. Inget hopp för i morgon, utom det oändliga slitet av dagens likformighet. Tänk på den omedvetna frustration, eller uppgivenhet, som du skulle ha växande inuti dig som en unken klump av kyla och is. En känslomässigt död biologisk robot.

Denna frustrations energi är vad som används i försöken att fylla tomheten inom sig själva, för människor när de undermedvetet börjar inse att ingen mängd av oseriös konsumism kommer att göra dem hela igen – så stressen bara växer. Vanligtvis, är människor därför också alltmer på ständig jakt efter möjligheter att ventilera ut sin frustration på intet ont anande offer i drive-by mode. Tick tack tick tack…

På fullkomligt naturliga grunder blir därför större mängder fri tid, alltså numera vad som inte sällan kallas för semester, även någonting som har blivit en utmärkt tid för möjligheter till ventilation av frustration. Vad som skulle bli det bästa, blir därför nu med naturlagsmässighet alltmer av det allra sämsta. Det syns idag mycket mycket tydligt i vår omgivning hur frustrationen växer.

Detta blir numera den tid under vilken samhället öppnar den själsliga dörren till den mörka sidan hos människor, den får människor att komma ut och den får människor att passivt eller inte så passivt projicera sin upplevda frustration på andra eller sig själva. För nu kan vi lugnt anta att detta beteende är något som de facto existerar och att det kanaliseras till särskilda stunder av fri – tid – till eftertankens kranka blekhet.

Men konsekvenserna av detta avsiktligt skapade växande skikt av själsligt okunniga inom den allmänna kulturen, kan mycket väl dra med sig konsekvenser som skulle kunna gå långt utöver vad de flesta moraliskt medvetna människor vill förutsäga.

Det är hög tid för alla att lägga manken till för att bli mer medvetet medvetna, resan börjar med oss själva och vår förståelse för våra egna känslogrundande värderingar – vår emotionella självförståelse, den är när den är otillräcklig vad som håller oss som fångar.

19466742_10211581877157337_6980540145885697796_o.jpg

Fortfarande Oförklarat

Jorå, så är det fortfarande.

2012 06 26
Kan inte någon förklara för mig hur det går till att spara sig ur en skuldkris med hjälp av krediter, eftersom 97 % av alla pengar är krediter som har en kostnad som heter ränta förknippad med sig, så ser ju detta ut som vore det tämligen omöjligt…

Jag vill nog påstå att om inte det Svenska folket inom kort vill finna sig själva i ett mycket påtagligt armod och lidande, eftersom tiden mellan de havererande länderna också krymper och vår tur därför kommer, så bör vi nog resa oss upp och göra oss av med detta system av finansiella bedrägerier innan det gör sig av med oss.

Banksignalering

Frågan om bankerna är ju inte så intellektuellt spännande längre, men hur som helst så är den ju fundamental, så man får acceptera att den ändå måste adresseras.

Här är alltså ett exempel vars främsta strategiska betydelse är att Italien väldigt tydligt signalerar att de är beredda att lämna Euron!

SÅ det är ingen slump att Tjeckien just nu går ut med att de inte vill vara med i valutasamarbetet.

Rome has released €5.2 billion in emergency funding on Sunday to wind up the failing Banca Popolare di Vicenza and Veneto Banca, with the country’s finance minister…
rt.com

Klarläggande

Det torde därmed vara klarlagt att Saudi är tvingade till att spela med i det strategiska reflexiva kontrollspelet, där uppenbarligen Israel kommer att utgöra det slutliga målet.

Mohammed bin Salman says ‘Russia to expands terrorism in the Middle East.’
theduran.com|Av Alex Christoforou

För Särskild Likabehandling

Så när utvecklingen går åt ett helt givet håll så skall särskiljande indelningar försvaras och detta för att skapa likabehandling!

Vi antar också i så fall att det är i och med detta som kommunikationen med mål – risk – grupperna måste förbättras dramatiskt…….

Det skall alltså avsättas resurser för att kommunicera med individer som kan tänkas ha en syn på tillvaron som innebär att det finns indelningar grundade inte enbart på biologi…..vi undrar dock blygt om dessa pedagogiska samtal skall hållas av statsministern själv eller av någon annan?

Rasism kan ju inte finnas utan raser! Och en ‘Judisk ras’ bara måste vara det mest imbecilla i begreppsväg som någonsin har skådats.

Antisametism anyone?

Oooops, ytterligare mediala vulgärbegrepp alltså !

Utvecklingspotentialen är som sagt enorm i Sverige!

Men inte ens Stefan Löven kan nu på allvar tro att inte alldeles för många ser igenom det uppenbart idiotiska i det föreslagna.

Till hösten sjösätter regeringen en ny informationskampanj för att motverka rasism.
dn.se

Grovt Krigsbrott

Eftersom det är olagligt med antisemitism i Sverige så är det givetvis ett mycket grovt brott att föra krig mot Israel, varför vi med viss förtjusning väntar på Margot Wallströms förklarande ställningstagande?

Inom kort kommer ‘anti – semitbegreppet’ att kunna bemötas med frågor om vilken exakt del av religionen judendom det är som någon är emot och hur någon annan kan veta det?antizionism

Turkiet, Kurder & Djupa Staten

Så för att leda ont till skada för ZIONATO:

”Vid den minsta hot mot vårt land, kommer vi att göra vad som krävs utan att rådfråga någon”.
sade Erdogan också,

”Numera finns det viss negativ utveckling i Syrien. Om det skulle leda till något hot mot våra gränser bör världen veta att vi skulle reagera på samma sätt som vi gjorde i Operation Eufrat Shield”.

Detta innebär att göra tvärtemot vad den Djupa Staten önskar!

Den tydliga innebörden här är att om den Djupa Staten i USA stöder skapandet av en kurdisk stat på syriskt territorium i anslutning till Turkiet, så kommer Erdogan agera utan att konsultera USA trots att Turkiet är en medlem i ZIONATO.

Turkiet ser skapandet av någon som helst kurdisk stat i anslutning till sina gränser som ett uppenbart hot mot Turkiets säkerhet.

Detta är inte en politik som är unik för Erdogan. Alla turkiska ledare skulle känna samma sak. Detta mer eller mindre förstör principerna i Natostadgan som säger en attack mot en Nato medlemsstat måste betraktas som en attack mot alla Natoländer. Med Turkiet och USA nu helt öppet i strid över den kurdiska frågan, så är tanken att Nato verkligen kan fungera som ett kollektivt, säkerhetsenhet nu en myt som helt har krossats.

Vad som är ännu mer roande är hur lite USA verkar bry sig om att alienera en långsiktigt allierad som nu står i en alltmer adversarial ställning gentemot USA och som dessutom har ZIONATOS näst största armé.

Detta vet förresten Donald Trump.

This is Erdogan’s strongest warning to the US about its pro-Kurdish policies to-date.
theduran.com|Av Adam Garrie