Verkande Makt & Förmåga

Det blir som sagt fred i Mellanöstern och den amerikanska utrikespolitik som har drivit den amerikanska inrikespolitiken kommer att förändras för alltid – vilket också i sin tur kommer att helt förändra den svenska utrikespolitiken – som också styr inrikespolitiken – eftersom vi är beroende av den förda amerikanska utrikespolitiken- som vi påverkar långt mer än vad många tror enligt devisen – att verka utan att synas. Ringens makt och förmåga har varit stor.

85% of Aleppo has now been liberated since last night. Syrian President Bashar al-Assad has stated his desire to visit Aleppo. The liberation of the city Over the last…
sott.net

Motstridiga Beskrivningar

Allt med namnet Carnegie måste givetvis tas för vad det är och en gruva salt, men det hindrar inte att det faktiskt kan uttryckas information värd att beakta och dessutom så är det ju trevligt att konstatera att de tycks smaka rönnbär att behöva uttrycka vad som uttrycks i skademinimeringssyfte.

För svenskt vidkommande så kan det ju vara värt att notera att det som uttrycks i artikeln är att Putin kommer att tvinga Ukraina till att följa Minsköverenskommelse, medan Svenska medier beskriver detta som att det är Ryssland som inte följer Minsköverenskommelsen.

Detta börjar nu att gå långt bortom vad som kan kalla för uppenbart löjligt för svenskt vidkommande….

Upplysande Information

Ja, detta måste naturligtvis vara ”fakenews” eftersom det inte står om detta i den Svenska medierna som inte alls främst strävar efter att ägna sig åt opinionsbildning enligt sina ägardirektiv – för att bevara ett system vars monetärmekaniskt inneboende funktion ovllkorligen bygger på att göra allt färre människor allt rikare på allt fler människors bekostnad.

Kort sagt så har på grund av detta Sverige en upplyst och medveten befolkning….

With the sabotage from local producers Maduro welcomed Putin’s offer to send as much wheat as needed to combat the food war.
telesurtv.net|Av teleSUR / md-RT

Panikkonsumtion

Anglozionisthegemonins förehavanden kommer alltmer i ljuset av verkligheten och det är nu i princip bara den moraliskt havererade politiska adeln och etablerade presstitutionsbrigaderna som håller ställningarna för att skymma de nu helt uppenbara betingelser som beskriver utvecklingen.

Sverige är som bekant Anglozionisthegemonins dolda Pandemonium, där vi nu på första parkett kan bevittna den växande panik som får Anglozionistoligarkerna att börja konsumera varandra – vilket alltså kommer att göra det fullkomligt uppenbart även för de allra mest inbitna systemkramare att de har blivit grundlurade hela livet.

Proletären bad Lilly Martin Sahiounie, bosatt i syriska Latakia, om en kommentar till Margot Wallströms aktuella uttalanden om dödandet i Aleppo. Wallström lägger som…
proletaren.se

Mera Bakom Rapporterat

När någonting som detta rapporteras av WaPo, så måste det nog främst ses ur ljuset av skademinimering – vilket leder oss till att det alltså finns mer och större saker som skall döljas!

Ägardirektivstyrda opinionsbildningsorgan är bara vad de är.

The U.S. Department of Defense tried to ”kill” the report after it revealed significantly more waste than expected.
telesurtv.net|Av teleSUR / mm-HG-mk

Onsdag

Som sagt, Pizzagate kan alltså också vara en planterad opinionsbildningskuliss för att skapa trovärdighet kring begreppet ”fakenews,” vilket som möjligt alternativ inte precis ser mindre trovärdigt ut med avseende på den beväpnade undersökande skådespelarens insatser i saken.

Till dess att det finns mer sakligt belagda grunder så kan Pizzagate alltså inte ses för annat än möjliga omständigheter, även om det bedrivs aldrig så mycket bevisad organiserad pedofilverksamhet i dessa kretsar i övrigt, vilket alltså därför också mycket väl kan vara anledningen till att plantera falska villospår..

…och den Vitahjälmbeklädda opinionsbildningskulissen med sina tårdrypande och känsloskapande videofilmerfick inget Nobelpris, vilket i så fall tyder på att trovärdigheten nu faller snabbare än vad Anglozionisthegemonin klarar av att hantera.

Finansiellt Tankestöd

..och som naturligtvis kontrolleras av det bankägda militärindustriella komplexets underrättelsetjänstkollektiv.

Internationella institutet för strategiska studier, en inflytelserik brittiska diplomatisk och säkerhets – tankesmedja som drivs av framträdande militära, politiska, och affärsmän, har fått över $ 38mn i hemliga donationer från Bahrain.

Vem kunde ha anat detta…

The International Institute of Strategic Studies, an influential UK diplomacy and security think tank run by prominent military, political, and business figures, has…
rt.com