Terroristchefer

Vi ser fram emot att se chefer för SÄPO, MSB och MUST sätta på sig rånarluvor och spela terrorister för att skrämma befolkningen!

Annonser

Vinnare & Gnylare

Som sagt, det spelet togs hem rakt av Bad Orange Man och Lilljycke – Charlie Picture, gnylar som en hundvalp i WaPo över utvecklingen.

SPUTNIKNEWS.COM
While in Iceland, Pence is expected to address the country’s strategic position in the Arctic and NATO’s anti-Russia efforts. This agenda has drawn criticism from lawmakers defending Iceland’s traditional neutrality, but the nation’s top official says her move was not meant to humiliate the …

https://www.ericsson.com/…/5/5g-and-massive-iot-in-iceland

Överbryggningsprocess

Artikeln ifråga är låst men det spelar ingen roll eftersom det på Swedbank numera finns en Herreman som heter Göran Persson:
Måna det var hon om sig därav namnet som vi känner, som bekant även för de lite mindre kulturellt bevandrade, de med kortare steglängd.

…och på grund av dessa märkliga väderspänningar, finner sig nu säkerligen både Vingåkers Mobuto och Lilljycke tvingade att börja kratta den kognitiva landskapsmanégen för eget historiskt rättfärdigande. Men heter man som han den mer trinde gör, då måste man nog också stilla misstänka att historiens vingslag riskerar att gå igen, inte minst om man har sin gärning i samma system. För ty historien går igen när den betingas av dumhet – girighet:

Så vad hände då enligt vår historia med Erik XIV:s prokurator Jöran Persson, vilken ju absolut måste ha varit ett rent moraliskt föredöme i stil för Mobuto.

Jöran Persson blev den 18 och 21 september 1568 underkastad den gräsligaste tortyr under ett par timmars tid, varefter han halshöggs. Efter halshuggningen hängdes hans styckade kropp upp på Brunkeberg, där alltså sedemera Åsa – Nisse skulle komma att härska i sitt svarta tempel till Mammons ära. Jöran Perssons hustru begav sig till Åland som så många andra senare gjorde när de hamnat på fallrepet. Hon hade ådragit sig allmän avsky även för sin egen giriga räkning. Jöran Perssons gårdar indrogs till kronan, även om några av dem senare återskänktes till hans barn.

Nu skall vi väl emellertid inte hoppas på att det går riktigt så illa för vår Jöran denna gång.

Men i den kalibrerade konfidensens rike så befinner vi oss nu i det odefinierbara utrymmet mellan två mänskliga paradigm. Det filosofiskt materiellt betingade och det intellektuellt filosofisk betingade. Inom vilket av dessa Jöran tycks ha sorterat lämnar vi därför osagt.

Det materiellt värderingsgrundade – betingade – samhällssystemet går hur som helst mot sin ovillkorliga upplösning, som dels beror på konsekvenserna av en alltmer missljudande befolkningsmässig kognitiv dissonans vilken utvecklar en växande allmän psykologisk ofärd, vars gestaltning tar sig alltmer uppenbart bizarra uttryck – och – dels beroende på ett systemskick som inte alls tar hänsyn till varken människan som del i ett alltmer belastat ekosystem eller sin egen aritmetiska dysfunktionella karaktär för långsiktigt hållbar samhällsekonomisk utveckling i förhållande till de möjliga återhämtningstiderna och de reala organiska värdegrunderna.

Möjligen till överbryggning mellan dessa två utvecklingsskeden ligger i vår möjlighet att skapa en tillräcklig stark bärande bro av allmänt medvetet medvetande för att leda över samhället till nästa fas, alltså utan att behöva falla ner så långt i ett funktionsmässigt strukturellt haveri att vi måste börja om i princip från början igen materiellt – överlevnadsmässigt. Att gå i cirklar. Vilket givetvis därför blir det givna utvecklingsfientliga syftet hos de gamla vanliga systemkramarna. Alltså helst ett krig eller något annat trevligt känslostyrningsskapande redskap för att vidmakthålla maktstrukturerna – status quo.

Överbryggningsprocessen till det allmänt moraliskt intellektuellt grundade samhällsskicket, motverkas därför också till varje millimeter av framryckning för upplysning av det allmänna medvetandet, av de konservativa krafter som givetvis därför också verkar på det kognitiva landskapets slagfält. Men med en allt mindre kontroll skall det väl tilläggas dock

Ingen gång i människans historia har kampen om det allmänna medvetandets bastion varit mer tillspetsad än nu. För första gången finns det faktiskt en verklig möjlighet att bryta det mönster av asymmetrisk informationsfördelning som har upprätthållit det materiellt grundade samhällssystemet hela den moderna människans historia och nå en allmän utvecklingsnivå av medvetet medvetande, där vi byter fot till den allmänt intellektuellt moraliskt betingade, för den vidare vandringen mot framtiden.

…man kan väl säga att smidighet – förståelse – för att kunna öka steglängden när den tidigare fasta marken sjunker, kommer att vara lika viktigt som att ha fått fäste i vad som kommer till oss antingen vi vill eller inte..

DI.SE
Både Swedbanks chefsekonom Anna Breman och LO:s chefsekonom Ola Pettersson anser att regeringen bör öka utgifterna, nu när mycket pekar på en inbromsning i ekonomin.

Island Lyder Sin Herre & Herde

Eller omvänt så kan man säga att de Nordiska länderna mycket väl vet vem som är deras Herre och Echelons Herde!

RT.COM
Icelandic Prime Minister Katrin Jakobsdottir plans to skip talks with US Vice President Mike Pence. This comes as Donald Trump cancelled his trip to Denmark after it refused to sell him Greenland.

Amerikanska IS-Fångar Till Europa

Det blir som sagt mycket intressant att se hur den Djupa Statens skall se till att inte dessa ”IS-krigare” väljer att vara behjälpliga med information om logistikstöd, finansiering och så vidare…..

”Donald Trump kräver att europeiska länder frivilligt tar emot sina respektive medborgare som sitter fängslade i Syrien efter att ha stridit för terrorgruppen IS.

Enligt Sveriges Radios Ekot deklarerade Trump att om inte Europa frivilligt tar emot de medborgare som nu sitter i fångläger för IS-anhängare i nordöstra Syrien, har han inget annat val än att släppa dem i deras hemländer.

Presidenten nämnde Tyskland och Frankrike, men sa också ”andra länder”. Det kan således även inbegripa IS-anhängare som är svenska medborgare.

Minst 2 000 av fångarna bedöms ha varit stridande med starka IS-sympatier som lämnat sina hemländer i väst för att kriga i kalifatets namn.

USA har stängt dörren till sitt eget beryktade fångläger Guantánamo, på södra Kuba. Donald Trump sa att USA inom de närmaste 50 åren inte kommer att sätta några nya IS-fångar där och därmed betala för kostnaden.

Därför, menade Trump, är den enda lösningen att skicka tillbaka dem till Europa. De IS-solidariska fångar som sitter i läger i Syrien uppges komma från ett 50-tal länder.

Samtidigt utfäste i går USA:s utrikesdepartement belöningar på motsvarande femtio miljoner kronor, per eftersökt, för information som leder till att USA lyckas lokalisera tre namngivna och högt uppsatta IS-ledare.”

SVD.SE
Svallvågorna efter USA:s misslyckade invit om att köpa Grönland hade knappt lagt sig förrän Donald Trump kom med nästa utspel. Nu hotar presidenten med att skicka IS-fångar till sina hemländer i Europa. Bland annat till Sverige.

Guantánamokontrakt

Tänk så märkligt…..

SvD idag:

” USA har stängt dörren till sitt eget beryktade fångläger Guantánamo, på södra Kuba. Donald Trump sa att USA inom de närmaste 50 åren inte kommer att sätta några nya IS-fångar där och därmed betala för kostnaden.

Därför, menade Trump, är den enda lösningen att skicka tillbaka dem till Europa. De IS-solidariska fångar som sitter i läger i Syrien uppges komma från ett 50-tal länder.”

WASHINGTONTIMES.COM
The Trump administration may have sent a subtle clue about its plans for the terrorist detainee prison at Guantanamo Bay by awarding a maintenance contract for work at the site that extends until 2043.

Förarvek Befolkning

När John McCain är redo för strålning och Lindsay Graham är klar för mörkrets inbrott, ja då vet man tiden är sent liden för Sverige.

Ett Sverige som numera har en befolkning, som har vad som i hunddressyrtermer kallas förarvekhet i en omfattning som måste vara ojämförlig.

Mer lättformaterad befolkning än vad som den svenska befolkningen är nu har det nog knappast funnits, eller då omskrivet så är inte den känslomässiga värdegrunden särskilt stabilt etablerad, vilket gör att den känslomässiga kompassen blir alltmer svajig – vilket gör att moralen blir detsamma.

20915575_10212132989814809_2306301593348893841_n.jpg

Trump Om Afghanistan

…och vad kan då möjligen detta uttalande tänkas vara grundat på för någonting…..

RT.COM
India, Pakistan, Turkey, Russia or even Iran must shoulder the burden of fighting “terrorists” in Afghanistan, President Trump has declared, insisting it would be ‘unfair’ if the US spends another 19 years cleaning up its mess.

Kontraspionageoperation Mot Trump

LÄS DETTA NU!!!

Det är obestridligt att man från FBI hade startat en kontraspionageoperation mot Donald Trumps presidentvalskampanj och att operativt ansvarig för denna insats var Peter Strzok. Denna första insats utvecklades sedan till vad som blev de ökända Muellerutredningen. Denna påföljande utredning gjorde av tretton ”arga demokrater” och kom ändå inte fram till någonting alls gällande ryskt samröre för Donald Trump eller hans presidentvalskampanj!

Så igen då, vem var det som från första början informerade Barack Obama – som enligt korrespondens mellan Peter Strzok och Lisa Page ville veta allt om denna operation och vad gjorde Obama då?

Hur Obama annars på förhand kunde veta om att det fanns någonting att veta om en sådan redan pågående operation förefaller något oklart…och då här alltså högst retoriskt, vad gjorde Barack Obama då, (när han alltså fick veta vad som han egentligen inte gärna annars på förhand kunde veta om hade startats, som han alltså då inte redan själv hade godkänt, inte motsatt sig), när han ”fick veta” att det hade startats en kontraspionageutredning mot Donald Trumps presidentvalskampanj?

Startades utredningen mot Presidentkandidat Trump, med eller utan President Obamas godkännande, den fortlöpte ju hur som helst utan att han intervenerade eftersom han istället ville bli fullt informerad?

Informerade han då, som ytterst ansvarig, Donald Trump om detta, så att Donald Trump kunde åtgärda dessa problem med att utländska underrättelsetjänster bedrev verksamhet mot amerikansk politik för att påverka det amerikanska presidentvalet?

Nej det gjorde han ju uppenbarligen inte!

Avslutade han då denna kontraspionageoperation?

Nej det gjorde han ju uppenbarligen inte heller!

Så redan där är alltså denna fråga egentligen fullkomligt intellektuellt avslutad. Låt vara att Obama möjligen blev ”grundlurad”, vilket dock i så fall inte är någonting som direkt styrks av hans efterkommande beteende…

Barack Obama kan alltså inte gärna inte på förhand begära att få veta allt om någonting som han inte kan veta existerar, punkt slut.

Varför gavs då inte Donald Trump möjligheten att rätta till situationen med att utländska underrättelsetjänster hade infiltrerat hans valkampanj?

Normalförfarandet är alltså att informera om ett missförhållande för att minska skadeeffekterna, som man gjorde med exempelvis Diane Feinstein och hennes kinesiska chafför.

Menar man på allvar från Obamaadministrationens sida att man vill att någon skall tro på att man medvetet riskerade att få en rysk spion till amerikansk president? En presidentkandidat som sedan dessutom blev president?

Om det sedan visar sig att grunderna till denna kontraspionageoperation är förfalskade – ansökningarna för tillstånd till avlyssning innehåller inte fullständig information gällande transkriberade förhörsprotokoll (om delar har utelämnats vilket inte är tillåtet) – ja då ser det minsann inte så särskilt mycket bättre ut för Obamaadministrationen och underrättelsetjänstkollektivet, snart mera känt som toppen på den amerikanska delen av den Djupa Staten.

Om det nu kommer ytterligare dokumentation till styrkande av det ovan beskrivna, då kan man säga att det är mycket enkelt att första varför Donald Trump anser att amerikanska så kallade Natoallierade som har medverkat i denna kontraspionageinsats inklusive alla vidhängande mediala opinionsbildningsinsatser mot honom – är att betrakta som sådana ”vänner” att man behöver faktiskt inga fiender och det behöver inte hans väljare heller! De har ju trots allt valt honom!

SARAACARTER.COM
Sen. Graham will meet with DOJ AG Barr to advise on the public rollout of classified documents pertaining to the FBI’s investigation into Trump and Russia.