Rättning Alternativt God Min

Naturligtvis, i ett system grundat på enskild nytta så blir tumskruvar av en eller annan form alltid nödvändiga för att systemet inte skall haverera snabbare – ibland känt som att kommendera rättning i ledet!

Men…, det kan även vara så att verkligheten redan har gjort sig gällande och att en anpassning därtill är nära förestående – ibland känt som att hålla god min i elakt spel!

Vi noterar i detta därför intresserat att Merkel&Makrons utspel inte exakt harmonierar med OPCW:s osäkerhet ifråga om den tekniska bevisningens validitet, alltså utifrån att man skall ta nya prov..

Detta ingjuter därför inte heller förtroende för vad det först kan tolkas som:

”Kanslerinnan sade också att hon anser att en internationella organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) sannolikt skulle visa samma resultat som den brittiska.”

Vi undrar blygt om inte detta då är att lägga hela skulden i knät på Britterna, om det visar sig bli så att det faktiskt inte är ett likadant resultat…Nu har ju även USA intecknat sig för detta!

Är det förresten någon som har funderat över varför Stay-Behindrörelsens ledning med PG och gänget skulle vara lokaliserad till City?

The leaders of Germany and France say they have been given some evidence by the UK in support of its claim that the nerve agent used to poison Sergei Skripal was…
rt.com
Annonser

Verklighetsbeskrivande Intressen

Ja då är det ju verkligen bra att Expressen har CNN och att DN har NYT, så vi kan vara säkra på att vi får en så korrekt verklighetsbeskrivning som möjligt här i Sverige….

Eller så det på ett helt annat sätt….

Media outlets based in the US and Britain have long enjoyed dominance in the global news market and have abused their position to manipulate audiences, a Kremlin spokesman told RT in an exclusive interview.
rt.com

Informationsinfrastrukturkontroll

Apokalyps betyder uppenbarelse, från grekiskans αποκάλυψη (apokalypsis) vars grundbetydelse är ”avtäckelse” eller ”avslöjande”. De två grekiska orden apo (”bort”) och kalyptein (”det som döljer”) bildar tillsammans ett begrepp som innebär att man avtäcker något.

Osökt kommer vi att tänka på firmanamnets signalvärde i sammanhanget och nog var det en lustig tillfällighet att just tretton ryssar åtalas av Mueller – som aldrig någonsin kommer att lagföras för vad som läggs dem till last i åtalet…

Att Trey Gowdy ändå anför detta som att det har stor betydelse, alldeles särskilt vid en jämförelse med vad Barack Obama gjorde för att mota ”Olle I grind,” ger väl kanske en fingervisning om hur man måste läsa det kontextuella för att inte missa poängerna i sak.

Så ja, det ser ut som att samhällets kontroll över informationsinfrastrukturen är en fråga under uppsegling på den geopolitiska agendan. Sveriges roll? Jorå serru…

There’s a good chance that a week ago you’d never heard of Cambridge Analytica. This week you’d be forgiven for thinking that, with the help of Facebook, it’s been…
rt.com

Krigsentusiasmminskare

The Hawkiest Hawk…

Som sagt,…ja antingen har Donald Trump tagit på sig nattskjorta, tofflor och nattmössa och gör en 180 graders vändning i utrikespolitiken, eller så kommer uppenbarligen Boltons inflytande vara ämnat för kattlådan och hans helt sinnessjuka uttalanden utgör faktiskt själva anledningen till att han utsetts till Nationell Säkerhetsrådgivare – alltså att de är så ”way over the top” att inte ens den mest inbitne Anglozionist inom den Djupa Staten kan hålla med?

Det är bara det ena eller andra men skall man få människor att byta sida, så gäller det att få dem att förkasta sina tidigare känslogrundande värderingar! Då fyller Bolton sin roll i detta.

Det reflexiva kontrollspelet är bara vad det är och det moderna kriget består till 80% av informationshantering – främst opinionsbildning gällande hemmaopinionen för att legitimera den politik som man önskar föra.

Ingen kommer sannolikt att ha gjort så mycket på så kort tid för att minska den amerikanska befolkningens krigsentusiasm som Bolton kommer ha befunnits ha gjort.

Despite being elected on an anti-interventionist program, Donald Trump has now surrounded himself with foreign policy hawks and Iraq war apologists. The new…
rt.com

Fortfarande Samma Sak Ett År Senare

Tjaaeee, det är ju samma sak fortfarande..

2017 03 23

Detta kan vara en rolig teori att lansera som delning Tänk om den skulle visa sig stämma?

Jorå serru, vi satsar nog vår drömbaserade digitalkonfetti på att det är ett land inom Five Eyes – egentligen Six Eyes, men ett land verkar utan att synas – som har skött den av slumpen tillkomna avlyssningen och det är inte Nya Zealand, Canada, Australien, England eller USA. Vederbörlig juridisk legitimitet gissar vi på har ombesörjts av Loretta Lynch efter mötet med Bill < still dicking bimbos at home > Clinton efter det infamösa mötet på flygplatsen.

I det lilla landet, som tillfälligtvis ”råkar” vara världens mest Clintonsoroslojala land, har nu därför Krigsindustrimini….Ooops Statsministern och den statliga kamreren för det bankägda militärindustriella komplexets välmåga, känt sig nödgade att tillkännage att statens finanser är goda – men det är oroligt i världen och Donald Trump är som han är.

Lite mer allvarligt är det naturligtvis att det demokratiska föregångslandet där Sverige har tre särskilda ambassadörer för ekonomisk och demokratisk utveckling alltmer framstår som att det har en Ukronazijunta i Kiev, som dessutom är funkofobisk.

Som tur är så är det ju snart dags för Stormello!

Men vojne vojne, den svenska självbilden står inför en tragikomisk revision, så måtte vi vinna så folk inte behöver bry sig om det kalla ljuset ifrån verkligheten!

Annars får vi skylla på muslimerna

Viktiga Frågor

Misshandlad av verkligheten som sanning eller bittert kysst och förälskad i en lögn?

Tuffa frågor kanske, men idag ovillkorligt viktiga frågor att ställa. Tyvärr har de flesta människor en vilja att bli kyssta av den egna lögnen mot sig själva för att inte rubba sina egna vanföreställningars komfortzoner. De äter upp lögnen och sväljer den så gärna att den måste växa med tiden för att inte människor skall kvävas av den kognitiva dissonans som de försöker undvika i sin kontakt med verkligheten. De accepterar därför allt mer ivrigt sin sked-matning som en alltför liten baby i en alltför hög stol. De ifrågasätter för lite och litar för mycket på så kallade svar som de matas med på frågor som de inte vågar ställa själva – om sig själva och sin egen uppfattade verklighet. De sätter vagnen framför hästen, och sedan undrar de varför hästen inte rör sig. Hmm, undrar jag?

Det är ett problem i psykologin. Det är ett problem med fantasin. Vi är den enda varelsen på planeten som klarar av en så avancerad tanke, att förstå en tidigare nutid och extrapolera detta till en framtid via vårt nu – i verkligheten och ändå har vi intellektuellt käbbel vid blotta tanken på att vara mer fantasifulla, för att bryta våra alla alltför uppfattat dyrbara – destruktiva – kulturella paradigm. Vi talar alla om att tänka utanför boxen men inte många vågar göra hål i dess väggar för att kunna se utanför, så vi producerar mycket lite av den varan – håltagning. Vi har lärt oss att tänka fritt är stort men att tänka rätt – alltså innanför boxen – det är inpräntat i oss som alltid varandes det alltid större.

Med andra ord: vi kan prata om utveckling men vi är utomordentligt oförmögna att gå på promenad inom oss själva. Men för att överleva som art på den här planeten måste vi komma till den punkt där vi kan gå på promenad för oss själva som individer i oss själva tillsammans med andra för att komma framåt tillsammans i synkronicitet, var och en kan bara förstå sig själv bättre än andra. Annars är vi definitivt dömda, och detta på våra egna själsliga fötters meritering, inte mindre. Det finns utdöendet av arter, absolut, men döden av ren och pur dumhet är inte ett sådant. Och ändå är vi här. Vi har blivit för intellektuellt lata för att orka anstränga oss att tänka fritt själva som individer om oss själva och våra egna känslogrundande värderingar.

Eftersom moral är den emotionella kompass som vi själva orienterar oss med utifrån relationen till vår omgivning, så kommer detta även, som nu ingen kan missa, att innebära att vi med tiden kommer att tappa vår moral ur ett filosofiskt idealistiskt perspektiv, därför har det också alltid varit så genom historien gällande civilisationers uppgångar och fall inom den kollektivistiskt orienterade filosofiska materialismens epok.

Men denna gång i globaliseringens tidevarv kan vi bara nu välja mellan att ta ett steg framåt inom oss själva eller gå under i det växande djupa mörkret inom oss själva.

29498127_10213853301341522_2023235978172260745_n.jpg