Varmluftsförtroende

Ja nu flödar verkligen varmluften duktiga tag kan man säga!

Ett förebyggande nukleärt anfall från Storbritanniens sida, är väl ett uttalande så löjeväckande som det kan bli, eftersom en sådan åtgärd helt och hållet saknar strategiskt syfte – ja bortsett då ifrån att möjligen radera bort Storbritannien själva från kartan, men den typen av självmordsbenägenhet förefaller inte ligga i den allmänna opinionens intresse.

Om aktiemarknadens trovärdighet åkte på ett dråpslag idag i och med att Nasdaq passerade 6000 markeringen för första gången, så är nog detta uttalande något som i alla händelser inte står så långt efter vad gäller effekten på förtroendet vid minsta eftertanke!

The UK, which recently said it could launch a preemptive nuclear strike “in the most extreme circumstances,” runs the risk of being “wiped off the face of the Earth,” the…
rt.com

Förtroendegivande Hållbarhetsindikatör

Yeeeees!… ATH ovanpå allt annat som garanterar hållbarheten i detta system 😉

Fast ärligt talat så är väl detta vad det är i ett system som bygger på förtroende och då kanske inte så där helt förtroendeskapande…

Another day, another market record, this time in nice round numbers, as the Nasdaq hits new all time highs, rising above 6,000 for the first time ever, driven by the familiar…
zerohedge.com

Religiös Svårighet

ISIS har bett IDF om ursäkt för ett angrepp, Israel tycker att Golanhöjderna är deras eftersom man inte erkänner Bashar al Assad, om någon kritiserar bankerna och den Djupa Staten så kommer det direkt stigmatiseringsargument om ZOG och antisemitism!

Är det verkligen så svårt att se det mönster i beteendet som går ut på att kunna gömma sig mot angrepp bakom en religiös kuliss?

18057866_10210987143289362_8850840424457826583_n.jpg

Hur & Varför?

Eftersom bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken, hur kan då någon inbilla sig att det inte är den Djupa Staten som är det i allt överskuggande problemet för alla människor?

Vallöften har ingen bäring på att förändra detta, inte någonsin någonstans, hur kan det vara så och varför?

18119264_10210987083887877_4527980142450619015_n.jpg

Tecken

Ja är det inte gulligt så säg….

Att människor nu fortfarande inte ser tingens ordning för vad de är, utgör inget gott tecken på det lidande som kommer att krävas för att någon visdom värd namnet skall vara överkomligt.

Tel Aviv remains so “neutral” in the Syrian conflict that even Islamic State terrorists have on at least one occasion “apologized” to Israel for mistakenly attacking IDF…
rt.com

Antingen Eller

Så tar vi det igen.

Antingen så kan Donald Trum bygga skyskrapor eller så kan han det inte.

Antingen bygger den amerikanska ekonomin på ett utrikespolitiskt momentum som skapar ett behov av det bankkontrollerade militärindustriella komplexets produkter som offentlig konsumtion, eller så gör den inte det.

Antingen förlorar det Anglozionistkontrollerade USA sin roll i Mellanöstern, eller så gör det inte det.

Antingen ser det geopolitiska läget ut som det gör och den unipolära ordningen går från att vara unipolär till att bli multipolär, eller så gör den inte det.

Antingen så är det västerländska Anglozionistiska bankhegemonin skuldmättad – den ickeproduktiva belastningen växer snabbare än den realvärdeproduktiva tillväxten – eller så är det inte det på så vis.

Antingen vill Ryssland ha betalt för sina naturresurser och Kina vill ha betalt för sin produktion, i en valuta som är dömd att helt eller delvis förlora värde – eller så vill de inte det.

Antingen är ZIONATO till för att hålla Ryssland ute så att Deutsche bank kan hålla Tyskland nere så att Tyskland inte kan handla med Ryssland, eller så är det inte på så vis.

Antingen vill Kreml komma i besittning av omvärldens naturresurser och landytor, eller så vill man inte det.

Antingen behöver det Anglozionistkontrollerade USA andra länders naturresurser för att inte dollarvalutans trovärdighet helt skall haverera, eller så behöver de inte det.

Antingen så vill Ryssland att EU skall lösas upp och så även ZIONATO för att Ryssland skall kunna handla med Europa, eller så vill man inte det.

Antingen så har den Anglozionistiska västvärlden en upplyst och medvetet medveten befolkning eller så har den inte det.

Så oavsett om så Donald Trump går i nattmössa, Pyjamas och tofflor så förändras inte något av ovan binära förhållanden och det enda som kan förändras är hur förändringsförloppet kommer att bli i USA, där ingen vinner på att det blir ett totalt kaos!

17991131_10210986772760099_384616781963802758_n.jpg